slider | Logopeda Oświęcim mgr Anna Kyś

Diagnoza i terapia logopedyczna, neurologopedyczna dla dorosłych

Opieka logopedyczna i neurologopedyczną osób w każdym wieku. Usługi świadczymy również dla przedszkoli, szkół oraz podmiotów medycznych.

Diagnoza i terapia dorosłych

Neurologopeda dla dorosłych, gabinet logopedyczny Oświęcim

Potocznie logopeda to specjalista zajmujący się leczeniem zaburzeń mowy, a także pomagający zidentyfikować i usunąć bariery w komunikacji językowej. W najnowszych ujęciach przyjmuje się, że logopedia jest nauką dodatkowo opartą na naukowych podstawach medycznych.

Wczesna interwencja logopedyczna może skorcić czas terapii oraz zwiększyć jej skuteczność. Jednak logopeda zajmuje się nie tylko diagnozą bądź terapią dzieci i młodzieży. Pomaga również dorosłym, którzy z różnych przyczyn nie trafili do niego wcześniej (lub zaburzenia mowy pojawiły się u nich dopiero w późniejszym wieku). Jakie są najczęstsze przyczyny zaburzeń mowy u osób dorosłych? Jak wygląda proces ich diagnozy i terapii?

Zaburzenia

Jakie są przyczyny zaburzeń mowy u osób dorosłych?


Spektrum zaburzeń mowy jest bardzo szerokie. To zarówno wady wymowy (np. rotacyzm, sygmatyzm czy kappacyzm), problemy z tonem głosu i fonacją, jak i zaburzenia wynikające z uszkodzenia struktur mózgowych.

Dzięki wczesnej interwencji terapeutycznej można zdiagnozować i leczyć nieprawidłowości w rozwoju mowy już u rocznych dzieci. Im szybciej rozpocznie się terapia logopedyczna, tym lepiej. Nie zawsze jednak okazuje się to możliwe, co spowodowane jest różnymi czynnikami.


Przyczyną zaburzeń mowy u osób dorosłych mogą być również:

  • traumatyczne przeżycia, sposób wychowania, długotrwały stres – to czynniki powodujące zaburzenia mowy na tle emocjonalnym u osób;

  • wady lub uszkodzenia narządu słuchu utrudniające kontrolę słuchową, a tym samym prawidłową artykulację;

  • choroby psychiczne (np. schizofrenia), przyczyniające się do zakłóceń rozumowania i mówienia;

  • uszkodzenia układu nerwowego;

  • choroby przewlekłe, takie jak nowotwór, miażdżyca, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona.

Osoby dorosłe mogą wymagać pomocy z zakresu logopedii również ze względu na to, że w okresie dzieciństwa miały nieprawidłowe wzorce środowiskowe. Dlatego tak ważna jest profilaktyka logopedyczna, która zmniejsza ryzyko wad wymowy.

Logopeda czy neurologopeda?

Do którego z tych specjalistów powinieneś się zgłosić?

Przyczyny zaburzeń mowy u osób dorosłych mogą być różne. Tu pojawia się pytanie o to, kto powinien pomóc w zakresie diagnozy i terapii? Logopeda czy neurologopeda? Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, konieczne staje się wyjaśnienie, czym zajmują się wspomniani specjaliści.

Logopeda specjalizuje się m.in. w leczeniu wad wymowy. To jeden z rodzajów zaburzeń mowy obejmujący kwestie artykulacyjne. Z kolei rolą neurologopedy jest diagnoza i terapia zaburzeń mowy, które mają podłoże neurologiczne.


Gdzie się udać

Terapia i diagnoza logopedyczna

Kiedy powinieneś odwiedzić gabinet logopedyczny w poszukiwaniu pomocy specjalisty? Tak jak zostało to już wspomniane, terapia logopedyczna wskazana jest w przypadku wad wymowy (zarówno u dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych).

Do tego typu wad zalicza się m.in.:

  • rotacyzm (czyli reranie) – nieprawidłowa wymowa głoski „r”;

  • lambdacyzm – wadliwa artykulacja głoski „l”;

Lista ta jest znacznie dłuższa. Dlatego, zanim logopeda rozpocznie terapię, przeprowadza się kompleksową diagnozę. Narzędzia diagnostyczne dobrane są zarówno do wieku, jak i możliwości oraz potrzeb danej osoby.

W trakcie diagnozy specjalista ocenia m.in. wymowę pacjenta w czasie wypowiedzi o charakterze spontanicznym czy sprawność narządów artykulacyjnych. W razie potrzeby może wykonać również dodatkowe badania.

Po postawieniu diagnozy logopeda przedstawia plan terapii. Jej przebieg oraz czas trwania zależą od różnych czynników, m.in. od rodzaju wad wymowy, sprawności aparatu artykulacyjnego, a także od szybkości zgłoszenia się do logopedy.

Pamiętaj również o tym, że powodzenie terapii logopedycznej zależy przede wszystkim od Twojej postawy. Logopeda może zlecić Ci ćwiczenia do wykonywania w domu. Jeśli będziesz robić je systematycznie, szanse na osiągnięcie założonych celów znacznie wzrosną.


Terapia i diagnoza neurologopedyczna

Osobnym zagadnieniem jest terapia neurologopedyczna. Neurologopeda to specjalista, który pomoże Ci w przypadku zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym. Mogą one wynikać ze zmian, które pojawiły się w obrębie układu nerwowego w trakcie choroby (np. miażdżycy czy choroby Alzheimera). Inną przyczyną zmian mogą być przebyte urazy.

Zarówno terapia dziecka, jak i osoby dorosłej rozpoczyna się od diagnozy. Jest ona pierwszym krokiem do podjęcia skutecznego leczenia.

Diagnoza składa się z kilku etapów. Neurologopeda zbiera szczegółowy wywiad, przeprowadza specjalistyczne testy (dostosowane do wieku, potrzeb i zdiagnozowanych zaburzeń organicznych), a także dokonuje analizy dokumentacji medycznej. Dlatego tak ważne jest, żebyś miał ze sobą historię dotychczasowego leczenia (szczególnie jeśli obejmuje ona terapię neuropsychologiczną bądź neurologopedyczną), opinie specjalistów oraz aktualne wyniki badań.

Odpowiednie przygotowanie do wizyty i dobra współpraca z neurologopedą ułatwią proces diagnozy. Tym samym możliwe będzie szybkie podjęcie leczenia – jest to niezwykle ważne do tego, aby poprawić kondycję Twojej mowy.


© Logopeda Oświęcim mgr Anna Kyś 2024.

Realizacja strony strony internetowe oświęcim

Dziękujemy, Twoje zapytanie zostało wysłane. Prosimy oczekiwać kontaktu z naszej strony.

Napisz, ustal wizytę

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by Instytut Mowy Anna Kyś przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.